Jubileumssymposiene

I anledning Akademiets 150-årsjubileum i 2007 arrangeres sju internasjonale symposier. Men ett unntak "Det flerkulturelle samfunn" vil de i all hovedsak foregå på engelsk. Utenriksminister Jonas Gahr Støre holdt innledningsforedraget på det første symposiet "Politics and Law - Energy and Environment in the Far North" (25. januar)

Oversikt over jubileumssymposiene

25. januar
Politics and Law – Energy and Environment in the Far North
Chairman of the organizing committee: Reidun Sirevåg

8. – 9. februar
The multicultural society (Det flerkulturelle samfunn)
Chairman of the organizing committee: Ole Kristian Grimnes

16. – 17. april
Climate change – what is known and how should we act?
Chairman of the organizing committee: Hans Martin Seip
Symposiet arrangeres i samarbeid med Polyteknisk forening

20. – 21. september
Nuclear Risks - Safety and Security
Chairman of the organizing committee: Brit Salbu

25. – 26. oktober
Peacemakers’ Ideas about Making and Maintaining Peace
Chairman of the organizing committee: Helge Pharo

1. – 2. november
European unity as a challenge to religious communities: Historical roots and contemporary tasks
Chairman of the organizing committee: Halvor Moxnes

22. – 23. november
Science and rhetoric
Chairman of the organizing committee: Øivind Andersen