Nansens belønning for fremragende forskning

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen realfag og medisin går i 2007 til professor PhD, Ola M. Johannessen for hans banebrytende studier av dynamiske oseanografiske prosesser i den arktiske marginale issonen. Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsfag går i 2007 til professor, dr.philos., Svein Magnussen for hans banebrytende studier av kognitiv psykologi.

Professor Ola M. Johannessen er ansatt ved Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling Universitetet i Bergen. Professor Svein Magnussen er ansatt ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen realfag og medisin og innen samfunnsfag og humaniora er på 150 000 norske kroner hver. Sammen med pengene deles det også ut et diplom og en medalje. Belønningen kan tildeles norske forskere, eller forskere fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå.

Bilde
Nansmedaljen. (Foto: Novus AS/Ole Røsset)
Nansmedaljen. (Foto: Novus AS/Ole Røsset)

Pris til yngre forskere

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere går i 2007 til dr.scient. Marianne Fyhn og dr.scient. Torkel Hafting Fyhn for deres studier nevrofysiologiske grunnlaget for stedsans. De er begge ansatt ved Det medisinske fakultet, Senter for hukommelsesbiologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere er på 50 000 norske kroner og deles ut sammen med et diplom. Denne belønningen kan tildeles norske forskere eller forskere fast bosatt i Norge, som ennå ikke har fylt 35 år.

Bilde
Professor Arnoldus Schytte Blix, fotografert ved bysten av Fridtjof Nansen på Det Norske Videnskaps-Akademi. (Foto: Samfoto)
Professor Arnoldus Schytte Blix, fotografert ved bysten av Fridtjof Nansen på Det Norske Videnskaps-Akademi. (Foto: Samfoto)

 

Prisene deles ut av Nansenfondet og de dermed forbundne fond, og overrekkelsen skjer på Det Norske Videnskaps-Akademis Årsmøte torsdag 3. mai 2007. Det er styreleder i Nansenfondet og de dermed forbundne fond, professor Arnoldus Schytte Blix, som deler ut prisene.