Birkelandsforelesningen 2007

Uro på sola - stormer på jorda - den magnetiske forbindelsen

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Tidligere på dagen holder Eigil Friis-Christensen et foredrag på Universitetet i Oslo i Store fysiske auditorium. Tittelen foredraget er: "Solar variations and climate change - past and present". Dørene åpner kl 14.00 og arrangementet er åpent for alle alle interesserte

Dr. Eigil Friis-Christensen, direktør ved Damarks Rumcenter, trekker fram sammenhengen mellom aktivitet på sola og stormer på jorda i sin Birkelandforelesning på Det Norske Videnskaps-Akademi 27. september. Han betegner dette som en magnetisk forbindelse. Kristian Birkeland var også opptatt av jordas magnetfelt og dets avhengighet av aktivitet på sola. Birkeland var i sin forsking på søk etter nettopp budskapet fra sola.

Dr. Eigil Friis-Christensen, direktør ved Danmarks Rumcenter DTU, er årets Birkeland-foreleser. Tittelen på hans foredrag er: "Unrest on the Sun - storms on the Earth. The magnetic connection".

Nordlys over Adventdalen på Svalbard. (Foto: Jeffry M. Holmes)
Nordlys over Adventdalen på Svalbard. (Foto: Jeffry M. Holmes)

Årets Birkelandforelesning åpnes av Geir Ellingsrud, rektor ved Universitetet i Oslo. Det skjer kl 18.00 på Det Norske Videnskaps-Akademi.

Forskeren, oppfinneren og industribyggeren Kristian Birkeland (1867 – 1917) har gitt navn til Birkelandforelesningene som har vært arrangert årlig siden 1987. For allmennheten er Birkelands navn først og fremst knyttet til Birkeland-Eydes metode for framstilling av salpeter som ledet til etableringen av Norsk Hydro i 1905.

Universitetet i Oslo, Det Norske Videnskaps-Akademi, Norsk Romsenter og Yara arrangerer Birkelandforelesningen 2007. Forelesningen er åpen for alle interesserte.  

Professor Alv Egeland har sammen med  William Burke skrevet boken ”Kristian Birkeland – The First Space Scientist” (2005).

 

Alv Egeland har også laget en bred presentasjon av Kristian Birkeland på Norsk Teknisk Museums nettsider: http://www.museumsnett.no/ntm/no/forskning/birkeland/birkeland.htm