Akademimøte

Johan Sebastian Cammermeyer Welhaven - Født 22. desember 1807, død 21. oktober 1873

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi

Det er 200 år siden Johan Sebastian Welhaven (1807-1873) ble født og mer enn 100 år siden det ble skrevet en omfattende biografi om ham. I sin bok "Demringstid" som nylig er kommet ut, lar Anne-Lise Seip oss møte en karismatisk og dominerende kulturpersonlighet. På Akademiets julemøte vil Anne-Lise Seip fortelle med om forfatteren og hans brede samfunns-engasjement. Welhaven var for øvrig med på konstitueringen av Akademiet i 1857.

AKADEMIMØTE (FELLESMØTE)

  • Før foredraget holder professor Thor Landsverk minnetale over Weiert Velle.
  • Foredragsholder: Anne-Lise Seip, Universitetet i Oslo
Anne-Lise Seip har skrevet den første Welhaven-biografien på 100 år. (Foto: Aschehoug)
Anne-Lise Seip har skrevet den første Welhaven-biografien på 100 år. (Foto: Aschehoug)

Johan Sebastian Welhaven ble en ledendle kulturpersonlighet i det unge Norge. Hans program var å bringe norsk kultur og litteratur opp på europeisk nivå. I diktsamlingen Norges Dæmring (1834) angrep han det han oppfattet som nasjonalt selvskryt. Henrik Wergeland og hans parti beskyldte han for å være en unasjonal landsforæder. Striden belyser de kulturpolitiske konfliktene i en historisk fase som Welhaven siden betegnet med ordet renessanse.

Etter Wergelands død i 1845 inntok Welhaven en ledende posisjon i den nasjonalromantiske kunstbevegelse. Han ville styrke både nasjonal selvbevissthet og nordisk samhold.

Men ved slutten av hans liv blusset de nasjonale motsetningene opp på ny, og Wergelands navn ble samlingsmerke for en nasjonal opposisjon. Welhavens betydning for norsk kultur og nasjonsbygging ble skjøvet til side.