Akademiets preses kunngjorde navnene på de første Kavlipris-vinnerne

Oslo, 28. mai 2008 Sju fremstående forskere som har revolusjonert vår kunnskap på områdene nanovitenskap, nevrovitenskap og astrofysikk er de første vinnerne av Kvali-prisene på én millioner dollar innenfor hvert felt. Tora Aasland, minister for høyere utdanning og forsking, gratulerte prisvinnerne umiddelbart etter kunngjøringen.

 

Bilde
Preses Ole Didrik Lærum og stastsråd Tora Aasland på Kavlipriskunngjøringen. (Foto: Scanpix)
Preses Ole Didrik Lærum og stastsråd Tora Aasland på Kavlipriskunngjøringen. (Foto: Scanpix)

Louis E. Brus fra Columbia University i USA og Sumio Iijima fra Meijo-universitetet i Japan deler prisen i nanovitenskap.

Prisen i nevrovitenskap går til Pasko Rakic ved Yale University School of Medicine i USA, Thomas Jessell ved Columbia University i USA og Sten Grillner ved Karolinska Institutionen i Sverige.

Astrofysikkprisen ble tildelt Maarten Schmidt ved California Institute of Technologi i USA og Donald Lynden-Bell ved Cambridge University i Storbritannia.

Prisvinnerne er blitt valgt på grunn av sin banebrytende forskning som i betydelig grad har utvidet vår forståelse av de spesielle egenskapene ved materialer på en ekstremt liten skala, de grunnleggende kretsmønstrene i menneskehjernen og kvasarenes beskaffenhet.

 Årets prisvinnere er de første som mottar de nye Kavli-prisene, som er et samarbeid mellom Det Norske Vitenskabs-Akademi, Kavli-stiftelsen og Kunnskapsdepartementet. De tre prisene, som skal utdeles annethvert år, skal være et supplement til Nobel-prisen, som siden 1901 er blitt tildelt for prestasjoner innenfor fysikk, kjemi, fysiologi eller medisin, litteratur og fred.

De sju vinnerne, fra Storbritannia, Sverige, Nederland, Japan og USA, vil motta et diplom, en medalje og en andel av prisen på USD 1 000 000 for hvert fagområde. Preses for Det Norske Videnskaps-Akademi, Ole Didrik Lærum, kunngjorde navnene på de som er valgt ut til å motta prisen, på en høytidelighet i Oslo. Kunngjøringen ble direkte overført til Columbia University i New York, der den inngikk i åpningen av den første årlige Word Science Festival.

Bilde
Fred Kavli foran barndomshjemmet i Eresfjorden i Romsdal. (Foto: Jens Blom)
Fred Kavli foran barndomshjemmet i Eresfjorden i Romsdal. (Foto: Jens Blom)

Kavli-prisen har fått sitt navn etter og ble etablert av Fred Kavli, gründeren og filantropen som ble inspirert til en karriere som forsker og ingeniør da han i oppveksten i Norge undret seg over nordlyset på himmelen der han bodde. Han flyttet senere til USA hvor han etablerte Kavlico Corporation, som ble en av verdens største leverandører av utstyr til luftfarts- og bilindustrien og annen industri.