Akvakulturkonferanse i Skottland 2009

Det Norske Videnskaps-Akademi arrangerer i samarbeid med The Royal Society of Edinburgh en akvakulturkonferanse ved Heriot-Watt University i Edinburgh 21. - 22. april 2009. Professor Jan Raa er av Akademiet oppnevnt som norsk medlem i arrangementskomiteen.

"Scottish Aquaculture - A sustainable future" er tittelen på konferansen som vil bli gjennomført i regi av  Scottish Aquaculture Reserarch Forum. Vitenskapsakademiene i Norge og Skottland vil bistå med å finne fram til aktuelle foredragsholdere. Programmet begynner nå å ta form og flere norske foredragsholdere har sagt ja til å bidra til denne akvakulturkonferasen i Skottland.