Husarbeid og medborgerskap

Videnskapsakademiet, foredragssalen 1. et.

Klassemøte HF
Foredragsholder: Professor Gro Hagemann, Universitet i Oslo
Før foredraget holder professor Torgrim Gjesme minnetale over Per Rand.

Møtet ledes av professor Øivind Andersen, formann i Den historisk-filosofiske klasse.
Åpent møte. Ingen påmelding.