Hvor klar er tallenes tale?

Videnskapsakademiet, foredragssalen 2. et.

Klassemøte MN
Foredragsholder: Odd O. Aalen, Universitetet i Oslo 
Før foredraget holder professor Einar Kringlen minnetale over Nils Retterstøl.

Møtet ledes av John Grue, formann i Den matematisk-naturvitenskapelige klasse. 
Åpent møte. Ingen påmelding.

Sommerens avispolemikker i Aftenposten illustrerer dilemmaene i medisinsk og samfunnsvitenskapelig årsaksforskning: Hvordan får man svar på hva som er god behandling av narkomane? Kan kvinner få negative ettervirkninger av å ta abort? Vi skal ikke svare på de spørsmålene her men debatten illustrer et generelt poeng: Kan statistikk og data si noe om årsakssammenheng?

Moderne medisinsk forskning er en symbiose mellom basal biologisk kunnskaptilegnelse og statistiske pasient- og befolkningsstudier. Ønsket er å vinne den kausale forståelse som gjør at de tiltak man setter i verk når det gjelder behandling og forebygging har den ønskede effekt. Dette reiser en rekke spørsmål: I hvilken grad kan metodene, inklusive statistikken, føre til noen klar kausal forståelse? Hvilket kausalitetbegrep er egentlig relevant for denne virksomheten? Hvordan er relasjonen til filosofisk forståelse av kausalitet?