Evne til forskning - Norsk forskning sett innenfra

Akademiets hus, Drammensveien 78

Styret i Det Norske Videnskaps-Akademi nedsatte for et års tid siden et utvalg som fikk i oppdrag å utarbeide en rapport om situasjonen for norsk forskning. Utvalget som har vært ledet av professor Lars Walløe, overleverer sin rapport 20. november. Walløe presenterer hovedkonklusjonene på et offentlig møte i Akademiet samme dag.

Rapporten "Evne til forskning - Norsk forskning sett innenfra" vil bli trykket og dessuten gjort tilgjengelig på Akademiets nettsted. Det Norske Videnskaps-Akademi inviterer til et debattmøte i forbindelse med fremleggingen av rapporten.

Program 

Utvalgets leder professor Lars Walløe vil gi et sammendrag av rapporten 

Kommentarer ved:
Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Jens Revold
Direktør i Norges Forskningsråd, Arvid Hallén
Utviklingsdirektør i Opera Software, dr. Christen Krog
Professor, tidligere prorektor ved BI, professor Rune Sørensen 
Professor i statskunnskap, Uppsala Universitet, Sverker Gustavsson

Pause og forfriskninger

Diskusjon