Talemålet i ei ulvetid: Vil dialektane døy eller overleva?

Sted: Legenes Hus, Kalfarveien 37, Bergen

Fellesmøte i Bergen
Foredragsholder: Professor Gunnstein Akselberg, Universitetet i Bergen.
Før foredraget holder professor Arne Foldvik minnetale over Odd Henrik Sælen.

Møtet ledes av Akademiets preses, professor Ole Didrik Lærum
Møtet er åpent for alle interesserte. Ingen påmelding.

Det er i dag ei vanleg oppfatning at dei norske dialektane held på å forsvinna. Mange meiner at fleire dialektar alt er borte.  Professor Gunnstein Akselberg vil diskutera fenomenet dialekt, dialektdød og tilhøvet for norske dialektar. Døyr dialektane? Kor lang tid vil det ta før dei er borte?

Foredragshaldaren vil gje døme på norsk dialektutvikling i dag, sjå dei norske dialekttilhøva i høve til dialekttilhøva i Danmark og diskutera den engelske språkpåverknaden.

Temaet for Akademiets haustmøte i Bergen er norske dialektar i ei ulvetid. Vil heimlege og framande ulvar ta livet av dei norske dialektene?