Talemålet i ei ulvetid: Vil dialektane døy eller overleva?

Sted: Legenes Hus, Kalfarveien 37, Bergen

Fellesmøte i Bergen
Foredragsholder: Professor Gunnstein Akselberg, Universitetet i Bergen 
Før foredraget holder professor Arne Foldvik minnetale over Odd Henrik Sælen.

Møtet ledes av Akademiets preses Ole Didrik Lærum. 
Åpent møte. Ingen påmelding.

Møtet er åpent for alle interesserte. Ingen påmelding.