Tema: Finanskrisen

Videnskapsakademiet, foredragssalen 2. et.

Professor Victor D. Normann, en av landets fremste økonomer, skal snakke om finanskrisen. Møtet ledes av Akademiets preses, professor Ole Didrik Lærum, og er åpnet for alle interesserte.

Victor D. Norman er professor ved Norges Handelshøyskole og en av Norges fremste økonomer. Han har vært rektor ved NHH og var arbeids- og administrasjonsminister fra 2001 til 2004. Norman har sin doktorgrad fra MIT og ble professor ved NHH allerede som 29-åring. Han er medlem av Det Norske Vitenskaps-Akademi og æresdoktor ved Handelshögskolan i Stockholm.

Norman er en glitrende forsker og pedagog som har skrevet en rekke artikler og bøker innen sitt spesialfelt. På 1970-tallet var han en av de første bidragsyterne til det som fremdeles kalles ny handelsteori. Han er spesielt kjent for boken Theory of International Trade som han skrev med Avinash Dixit. Boken er en klassiker på feltet, og den er fortsatt i bruk ved mange anerkjente læresteder rundt om i verden.

På 1980- og 90-tallet ga han viktige bidrag innenfor økonomisk integrasjon og næringsutvikling. Her hjemme har Norman vært sentral i flere offentlige utredninger og ekspertutvalg. Han er også en ivrig deltager i samfunnsdebattanten, og har vært spaltist bl.a annet i Aftenposten og Dagens Næringsliv.