VISTA-dagen 2008

Det Norske Videnskaps-Akademi

Temaet for årets VISTA-dag er Engergi fra ikke-fossile kilder. For detaljert program, se vedlegg. Påmelding innen 11. november til e-post vista@dnva.no.
Kontaktperson: Ida Sofia Vaa, tlf. 22 12 10 93.

VISTA er StatoilHydros grunnforskningsprogram som gjennomføres i samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi. Gjennom VISTA-programmet finansieres for tiden 30 prosjekter innenfor områdene miljø, økt oljeutvinning, leting og olje- og gassforedling. Prosjekter innen bioteknologi er under oppstarting.