"De to kulturer" i nytt lys

Videnskapsakademiet, foredragssalen 2. et.

Fellesmøte
Foredragsholder: Forsker Vidar Enebakk, Forum for universitetshistorie, Universitet i Oslo
Kommentarer ved professor Svein Sjøberg, Universitetet i Oslo

Før foredraget holder professor Stein Kaartvedt minnetale over John Gray.

Møtet ledes av Akademiets preses Ole Didrik Lærum. 
Åpent møte. Ingen påmelding.