Våre forunderlige måner

Det Norske Videnskaps-Akademi

Professor Kaare Aksnes snakker om "Våre forunderlige måner" og illustrerer temaet med vakre bilder. Møtet er bare åpent for Akademiets medlemmer.