Fridtjof Nansens belønning til fremragende forskere

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen realfag og medisin og innen samfunnsfag og humaniora er på 150 000 norske kroner hver. Sammen med pengene deles det også ut et diplom og en medalje. Belønningen kan tildeles norske forskere, eller forskere fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå. Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere er på 50 000 norske kroner og deles ut sammen med et diplom. Denne belønningen kan tildeles norske forskere eller forskere fast bosatt i Norge, som ennå ikke har fylt 35 år.

Prisene deles ut av Nansenfondet og de dermed forbundne fond, og overrekkelsen skjedde på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte 4. mai 2009. Det var styreleder i Nansenfondet og de dermed forbundne fond, Gunnar Nicolaysen, som delte ut prisene.

Bilde
Idun Reiten mottar Nansenbelønningen Gunnar Nicolaysen
Idun Reiten mottar Nansens belønning av Gunnar Nicolaysen. Foto: Richard Kvile

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen realfag og medisin gikk i 2009 til professor Idun Reiten for hennes originale og dyptpløyende bidrag til algebra og representasjonsteori. Idun Reiten er ansatt på Institutt for matematiske fag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
 

Bilde
Victor D. Norman og Agnar Sandmo. Foto: Richard Kvile
Victor D. Norman og Agnar Sandmo. Foto: Richard Kvile

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsfag blir i 2009 delt, og går til professor Agnar Sandmo for hans originale og dyptpløyende bidrag til forskning innen fagfeltet offentlig økonomi og til professor Victor D. Norman for hans originale og dyptpløyende bidrag til forskning innen fagfeltet internasjonal økonomi. Begge er ansatt på Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

 

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere går i 2009 til post doktor Jørn R. T. Jacobsen for hans studier om begrensninger i adgangen til å anvende straff i en rettsstat. Jørn R. T. Jacobsen er ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.