Akademiets Årsmøte 2009

For inviterte
Det Norske Videnskaps-Akademi, foredragssalen 2. et.

Charles Darwin's impact in the past, present and future

 

Foredragsholder: Professor Paul H. Harvey CBE, FRS, Professor of Zoology, Oxford University
Akademiets årsmøte ledes av preses Øyvind Østerud.

Deltakelse bare etter invitasjon.