Jostein Walle er tildelt Akademiets lærerpris

Jostein Walle, lektor ved Knarvik vidaregåande skule, har fått Det Norske Videnskaps-Akademis lærerpris. Prisen som er etablert til minne om Bertha og Daniel Føllesdal, deles for første gang ut i 2009. Prisen på 50.000 kroner og et diplom ble overrakt av professor Inger Moen på Akademiets årsmøte 4. mai.

Bilde
Jostein Walle, nummer to fra venstre, er den første vinneren av Akademiets nyopprettede lærerpris.
Jostein Walle, nummer to fra venstre, er den første vinneren av Akademiets nyopprettede lærerpris. Her sammen med Frøydis Hertzberg, Inger Moen og Lars Walløe som utgjør styret for prisen. (Foto: Richard Kvile)

Jostein Walle har vært ansatt ved Knarvik vidaregåande skule siden 1974. Knarvik vidaregåande skule er den største videregående skolen i Nordhordland med studieforberedende program og ulike yrkesfag. Skolen er dessuten internasjonal videregående skole. Det vil si at de administrerer et program hvor elever kan tilbringe et skoleår i utlandet. Jostein Walle er nominert til denne prisen av skolens rektor med støtte av elevrådet og Utdanningsforbundets representant ved skolen.

Jostein Walles fag er matematikk og fysikk. Han karakteriseres som en pedagogisk kraftkilde i matematikk- og fysikkundervisningen ved skolen og et lysende forbilde for mange realfagslærere med hensyn til hvordan god og effektiv undervisning skal utføres. Han får usedvanlig gode skussmål fra nåværende og tidligere elever for sitt faglige engasjement, sin fagkunnskap og sin inspirerende undervisning. 

Jostein Walle har vært en pådriver i det faglig-pedagogiske samarbeidet mellom realfagslærerne ved skolen og er dessuten hovedpersonen bak et svært godt og tett faglig-pedagosisk nettverk som omfatter de videregående skolene i regionen. 

Walle har vært medforfatter av lærerverket Ergo i faget fysikk på allmennfaglig studieretning i R-94. Det var spesielt oppgavedelen av læreverket Walle hadde medansvar for, antagelig den delen av lærerverket som gjorde det til et av de mest benyttede i Reform 94-undervisningen.

Walle har i mange år også vært sensor i matematikk og fysikk ved de offentlige eksamenene i den videregående skolen. Han har dessuten vært fast praksislærer for nye kandidater som har fagene matematikk og fysikk i lærerutdanningen sin.