Knut Bjørlykke tildelt NTVAs Ærespris 2009

Professor Knut Bjørlykke ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo er tildelt Norges Tekniske Vitenskapsakademi sin ærespris for 2009 for sin forskning innen sedimentologi og petroleumsgeologi. Prisen er utformet som et diplom med en illustrasjon laget av kunstneren Håkon Bleken. Diplomet ble overrakt i forbindelse med NTVA Teknologiforum i Trondheim 9. september. Bjørlykke er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og var styremedlem i perioden 2001-2005.

NTVA deler hvert år ut NTVAs Ærespris til en person som er bosatt i Norge og som på en fremragende måte har utviklet ny teknologi til beste for det norske samfunn og utviklingen av norsk næringsliv. Prisen kan også utdeles for grunnforskning som har ledet til ny teknologi til beste for det norske samfunn og utviklingen av norsk næringsliv. Med tildeling av Æresprisen følger også medlemskap i NTVA.

 

Bilde
Knut Bjørlykke. Foto: UiO

Knut Bjørlykke ble født 7. juni 1938 i Trondheim. Han studerte geologi ved Universitetet i Oslo og ble cand. real i 1964 med avhandlingen "Sedimentologi og tektonikk i sparagmittbergartene i Renaområdet" og avla doktorgrad (Dr. Philos) samme sted i 1974 med avhandlingen: "A sedimentological and geochemical study of Lower Palaeozoic sediments in the Oslo region and parts of the Caledonian geosyncline".

Knut Bjørlykke var ansatt ved Universitetet i Oslo fra 1964 til 1976 men hadde opphold ved University of Reading (1966) og Makerere University, Kampala. (1969-71). Han var professor i petroleumsgeologi ved Universitetet i Bergen fra 1976 og ved Universitetet i Oslo fra 1984 og har hatt flere forskningsopphold i USA og Europa. Han har hatt et nært samarbeid med flere norske og utenlandske oljeselskaper og fikk Statoils Forskningspris i 1991.

Knut Bjørlykke er i dag sentral i den banebrytende forskningen Universitetet i Oslo utfører innen petroleumsgeologi. Denne forskningen rettes i særlig grad mot forståelsen av reservoaregenskapene til et oljefelt og omfatter bassengmodellering med særlig vekt på sedimentasjonssystemer, sedimenters kompaksjon og petrofysiske egenskaper. Han har bidratt sterkt til forståelsen av hvordan sedimenters mineralogiske sammensetning og mekaniske og kjemiske kompaksjon påvirker deres fysiske genskaper og seismiske avbildning. Dette åpner for en korrelasjon mellom sedimenters målte seismisk hastighet, egenvekt og sammensetning. 
I denne sammenhengen har integrasjon av resultater fra eksperimentell kompaksjon av sedimenter med trender fra virkelige brønnlogger stått sentralt. Både eksperimentelle data og analyser av sedimentbassenger har vist at de fysiske egenskapene til skifre varier svært meget som funksjonen av mineralogien og dette har stor betydning for tolkning av seismiske data og bassengmodellering.
Fra 2007 har Knut Bjørlykkes forskningsgruppe ved Universitetet i Oslo med støtte fra Norges forskningsråd samarbeidet nært med Stanford University, Colorado School of Mines, Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Universitetet i Bergen.
Forskningsgruppen har tiltrukket seg betydelig interesse fra petroleumsindustrien som også støtter prosjektet økonomisk. NTVA ønsker å vise sin anerkjennelse for den forskningen Knut Bjørlykke utfører ved å tildele ham NTVAs Ærespris 2009.  
 
NTVA er en uavhengig organisasjon med formål å fremme utdanning og forskning innen teknologi og naturvitenskap til beste for norsk næringsliv. NTVA har om lag 500 medlemmer. Medlemmene innvelges på grunnlag av kandidatens innsats for fremme av forskning innen teknologi og naturvitenskap eller for anvendelse av teknologi. Mange av de fremste forskerne og næringslivslederne i Norge, med tilknytning til teknologi og ingeniørvitenskap, er medlemmer av NTVA.