Ny kunnskap om utvikling av talespråk

Stein Bråten viser i sin bok "The Intersubjective Mirror in Infant Learning and Evolution of Speech" (2009) hvordan nye funn byr på en ny forståelse av barns læring og utvikling av talespråk. Stein Bråten er dr.philos. i psykologi og professor emeritus i sosiologi ved Universitetet i Oslo og medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Bilde
Bokomslag

Bokens første del redegjør for den idehistoriske bakgrunnen for spørsmål og funn som innbyr til et paradigmeskifte i synet på barns natur, dialog og intersubjektivitet – bl.a. i lys av oppdagelsen av speilnevroner og Stein Bråtens avdekking av spedbarns delaktige avspeiling. Den andre delen belyser spørsmål om opphav til talespråk, altruisme og  effektiv spedbarnslæring i lys av simuleringsmodeller og komparative studier av mennesker og sjimpanser. Tredje del redegjør for trinn i oppveksten fra nyfødt imitering og protodialog til samtalepartneres utfylling av hverandres ytringer – i tråd med nyere spedbarnsforskning og Stein Bråtens simuleringsmodell av samtaleforståelse  (som foregrep Theory-of-Mind tilnæringen i filosofi og psykologi).

 

Boken bygger delvis på Stein Bråtens redigerte samleverk fra Teoriforum- symposier i Videnskaps-Akademiet 1994 og 2004 med disse titler: Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontogeny (Cambridge University Press 1998) og On Being Moved: From Mirror Neurons to Empathy (John Benjamins 2007), samt på hans kritiker-roste bok Dialogens speil i barnets og språkets utvikling (Abstrakt forlag 2007).

Boken er utgitt på John Benjamins Publishing Company og har fått meget god omtale.

 

Internasjonal anerkjennelse

Tre av verdens ledende forskere innenfor henholdsvis primatologi, hjerneforskning og barneforskning, skriver dette om boken:

”In one of the most detailed and erudite treatises today, Stein Bråten explains how we relate to each other driven by evolutionary ancient impulses. Instead of the traditional focus on human intelligence, Stein Bråten stresses the body and how it is moved by other bodies. A very compelling account of how we came to be such incredibly social primates.” Frans de Waal, Emory University.

“Stein Bråten’s last book provides an incredibly rich and original perspective on the evolution and development of infants’ (pre)verbal intersubjectivity. Bråten beautifully masters the most relevant literature in Philosophy, Developmental and Comparative Psychology, Cognitive Neuroscience and Computer Science guiding the reader in a fascinating journey. A must read for everyone interested to learn how the human mind develops.”  Vittorio Gallese, University of Parma.

“In his insightful analysis of the history of child development, Stein Bråten identifies a major choice-point in the 1920s: was the child to be thought of as naturally social, born with others in mind, or as naturally egocentric? Given the potent influence of Freud and Piaget, it was the egocentric child that dominated research for many decades. Increasingly, however, research in child psychology, in neuroscience and in comparative primatology, has underlined the early attunement that the human infant displays towards the gestures and actions of other people. Stein Bråten offers a wide-ranging analysis of these convergent findings and uses them to offer a fresh analysis of the course of social development in the child.”  Paul Harris, Harvard University, School of Education.