Afghanistan i fortid og nåtid: Krig, kultur og religion

Vitenskapsakademiets hus, foredragssalen 1. et.

Foredragsholder: Professor Jens E. Braarvig, Universitetet i Oslo

Før foredraget holder professor John Ole Askedal minnetale over Ottar Grønvik, og professor Ingun Montgomery holder minnetale over Helge Fæhn.

Møtet ledes av professor Jan Terje Faarlund , leder i Akademiets historisk-filosofiske klasse. Åpnet møte.

Professor Jens E. Braarvig: Afghanistan i fortid og nåtid: Krig, kultur og religion

Hvordan Afghanistan er blitt istykkerrevet av krigshandlinger uten ende de siste tiårene berører oss alle. I den ensporede medieomtalen ser man ofte ikke annet enn dette bildet, og man kan spørre seg om hvilken historie landet har: Var landet alltid i krig? Og videre: Bidrar den geografiske beliggenhetene til landets skjebne? Og hvordan kan en historisk analyse bidra til å forstå dagens situasjon?