Om elektronisk publisering

Vitenskapsakademiets hus, foredragssalen 2. et.

Foredragsholder: Professor Jon Bing, Institutt for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo
Det blir kommentarer ved professorene Erik Boye, Rikshospitalet og Universitetet i Oslo, og Hans Petter Langtangen, Simula senteret og Universitetet i Oslo.

Før foredraget holder professor Rolf Stabell minnetale over Sjur Refsdal.

Møtet blir ledet av professor Anne Brit Kolstø, leder i Akademiets matematisk-naturvitenskapelige klasse. Åpnet møte.

Professor Jon Bing: Om elektronisk publisering

I dette innlegget vil det gjøres et forsøk på å skissere enkelte viktige endringer som aktualiseres ved overgang fra "papirpublisering" til "elektronisk publisering". Blant annet vil former for elektronisk publisering diskuteres, inklusive betydningen av introduksjonen av "lesebrett" som sannsynligvis vil skje i nær fremtid. Foredragsholderen skrev essaysamlingen Boken er død! Leve boken! i 1984, men hadde da en uriktig oppfattelse av tidsaspektet.

Innlegget vil også ta opp spørsmålet om rettigheter og publisering, både i papirformat og i elektronisk form. Det økonomiske forholdet mellom "utgiver" (hvorvidt man har en utgiver i elektronisk format kan være tvilsomt) og forfatter. Et springende spørsmål vil sannsynligvis bli former for å sikre kvalitet eller tillit til elektroniske publikasjoner, og utfordringene som et vell av materiale kan representere. Kanskje det også blir tid til å kommentere hvordan "tellekanter" vil arte seg i de digitale omgivelsene.