Seniortreff på åttende året

Kan egentlig hjerneforskere snakke med teologer?  Hjemmesitterne - hvem er de, og hvorfor foretrekker de sofaen? Hva var litteraturvitenskap før, og hva er det i dag? Det er blant annet slike spørsmål som reises på seniortreffene i Akademiets Hus . Opphavsmannen Arne Løvlie har siden starten i 2003 arrangert disse møtene. 

Seniortreffene startet som en ide Løvlie hadde om å gjøre enda større nytte av Akademiets lokaler, og det faktum at mange av medlemmene som ikke var i full stilling kunne ha interesse av et uformelt formiddagstreff. 

Bilde
Foto: Eiirk Baardsen
Foto: Eiirk Baardsen

Aktive medlemmer
-Vi har flotte lokaler som huser mange medlemmer som har nådd pensjonsalder, men som fortsatt er veldig aktive. Jeg tenkte at det kunne være hyggelig for dem å komme og samles til felles diskusjon og foredrag. Meningen til å begynne med var at vi som deltok selv skulle snakke om det vi holdt på med for øyeblikket, men dette ble kun fulgt opp i starten. Senere har jeg forsøkt å skaffe foredragsholdere som ikke alle behøver å være  Akademimedlemmer, sier Løvli.

Fargerike temaer
Han står dermed helt fri til å sette ideer ut i liv, noe som ofte resulterer i fargerike temaer. Se bare på noen av disse eksemplene:
*Fra heksedoktorer til moderne farmakologi
*Drapet på biskop Patteson 20.09.1871 -- en lingvist og en sosialantropolog som detektiver.
*Kvantefysikk for nybegynnere
*Våre forunderlige måner
*Hvorfor fikk ikke Nansen og Johansen skjørbuk?

Bilde
Professor Lauritz S. Sømme holder foredrag  om avansert statsdannelse hos bier og maur.
Professor Lauritz S. Sømme holder foredrag om avansert statsdannelse hos bier og maur.

Inspirasjon fra bøker
Inspirasjonen til de mange temaene finner han ofte i det han leser, eller noe han hører om. Det seneste treffet, som har fått tittelen «Zoologisk statsvitenskap: Om avansert statsdannelse hos bier og maur» fikk han ideen til etter å ha lest en bok om maursamfunn.

- Jeg syntes det var interessant lesning, og tenkte at dette kunne være en god ide for et seniortreff, sier Løvlie.

Litt av alt
De fleste av foredragene har et populærvitenskapelig preg, noe som må til for å kunne dekke både Den matematisk-naturvitenskapelige og Den historisk-filosofiske klasse.

-- Jeg prøver å ta hensyn til at det skal være litt av det ene og litt av det andre. Temaene må da naturlig nok være rimelig brede i sin form.

Programmet for vårsemestret 2010 vil foreligge i nærmeste fremtid. Møtene er åpne for alle medlemmer av Videnskapsakademiet, og på fastsatt dato starter treffene kl. 12.00
 

Neste møte: Om det vakre i billedkunsten
3 november 2009.

Utvalg av de seneste års temaer:

Fra heksedoktorer til moderne farmakologi

Parlamentarisme i forandring 

Hva var litteraturvitenskap før og hva er det i dag?

Om værvarsling

En rundbordsdiskusjon om Dualisme; - the body and the mind

Samfunnsvitenskap og politikk - en problematisk blanding 

Norsk psykiatri gjennom tidene 

Våre forunderlige måner

Hvordan kan det ha seg at den pensjonerte diplomaten Einar Maseng kunne skrive Nordens historie slik ingen profesjonell historiker hittil har klart? 

Hvorfor fikk ikke Nansen og Johansen skjørbuk?

Om multikulturelle samfunn