Zapffes sølvtøy overrakt Akademiet

Det Norske Videnskaps-Akademi og Universitetet i Oslo inviterte mandag 5. oktober til offisiell mottakelse i forbindelse med overrekkelsen av familien Zapffes sølvtøy. Ekteparet Berit og Peter Wessel Zapffes dødsbo er testamentert til Universitetet i Oslo, og i henhold til testators vilje skal det opprettes et fond i ekteparets navn. Universitetet i Oslo har imidlertid bestemt at familiens sølvtøy skal gis som gave til Det Norske Videnskaps-Akademi.

Prorektor Inga Bostad stod for den offisielle overrekkelsen og generalsekretær Reidun Sirevåg tok imot gaven på vegne av Akademiet.

Bilde
Widar Halén
Widar Halén, seniorkurator ved Nasjonalmuseet

Seniorkurator Widar Halén ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design holdt foredrag om "Arvesølvet - Zapffes sølvtøysamling i kontekst". Han ga en inspirerende og morsom beskrivelse av sølvtøyets betydning og utvikling i Norge, satt i sammenheng med Zapffes ervervede samling.

Filosof Inga Bostad og biolog Dag Hessen fra Universitet i Oslo samtalte deretter om Zapffes filosofi, og hans tilnærminger til livet og samfunnet. Tilhørerne fikk blant annet høre om Petter Wessel Zapffes syn på de materialistiske ting, hans brede nedslagsfelt i forskningen og hans bøker. 

Bilde
En del av sølvtøyet som ble gitt i gave.
En del av sølvtøyet som ble gitt i gave.