En rundbordsdiskusjon om Dualisme; - the body and the mind

Kort sammendrag
Denne rundbordssamtalen er for så vidt en fortsettelse av den rundbordskonferanse vi hadde i fjor høst om hjerneforskningens betydning for andre fagområder. Professor Kari Børresen tok da opp problemet med dualismen i den katolske kirke, men det ble den gang for liten tid til å snakke om det.

Deltagere:
Fra teologi: Professorene Trond Skard Dokka (Det teologiske menighetsfakultet) og Jan Olav Henriksen (Menighetsfakultetet).

Fra filosofi: Forsker Edmund Henden (Etikkprogrammet) og post doc Anders Strand (Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO)

Fra psykologi/ psykiatri: Professor Einar Kringlen (Psykiatrisk institutt, UiO)

Fra hjerneforskningen: Professorene Per Andersen og Johan F. Storm (begge UiO)

Fra historiefaget: Professor Hans Fredrik Dahl (UiO)

Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj

Kl. 13.00 Kommentarer, spørsmål og diskusjoner