Foredrag om pest i Legenes Hus i Bergen

Åpent
Legenes Hus i Kalfarveien 37, Bergen

Er middelalderens pester og moderne pest samme sykdom? Det er professor Lars Walløe som stiller dette spørsmålet i sitt foredrag torsdag 5. november. Møtet, som er åpent for alle interesserte, vil bli ledet av professor Øyvind Østerud, preses i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Kort sammendrag av foredraget v/Lars Walløe:

Bilde
Lars Walløe. (Foto: Anne Lise Flavik)
Professor Lars Walløe. Foto: Anne Lise Flavik

En epidemi av byllepest kom til Hongkong fra andre deler av Kina sommer 1894. Den ansvarlige bakterien ble raskt identifisert av sveitseren Yersin og kalles i dag Yersinia pestis. I sin første publikasjon om funnet hevdet Yersen at han ikke bare hadde funnet årsaken til den pågående epideminen, men at han også hadde identifisert årsaken til pestepidemiene i Europa i middelalderen og i tidlig nytid.

Epidemien spredde seg i løpet av to år fra Hongkong først til India og senere til alle bebodde kontinenter. I området rudnt Bombay (Mumbai) ble det vist at sykdommen smittet fra svarte rotter (Rattus rattus) til mennesker ved hjelp av rotteloppen Xenopsylla cheopis. Denne smittemekanismen ble allment godtatt først av medisinere og biologer, senere av historikere som en forklaring også på utbredelsen av middelalderens pestepidemier.

Fra 1970 og frem til i dag har imidlertid enkelte biologer og spesielt en historiker forkastet Yersins hypotese om at middelalderens pester og moderne pest er samme sykdom. Deres hovedargument er at en svart rotte ikke kan ha levd i tilstrekkelig stort antall i europeiske land i middelalderen, spesielt ikke i landdistriktene. Deres hypotese er at middelalderens pester var en helt annen sykdom enn moderne pest.

I foredraget vil disse hypotesene bli diskutert i lys av beskrivelser av pestsykdom i historiske kilder og i lys av nyere biologiske funn. Konklusjonen er at middelalderens pester også var forårsaket av Yersina pestis, men med en smittemekanisme som ikke involverte rotter.