Om det vakre i billedkunsten

Foredragsholder:Professor Magne Malmanger