Seminaret «Om åpenhet» i Akademiets hus

I regi av Norges Bank og Det Norske Videnskaps-Akademi ble seminaret «Om åpenhet» tirsdag 10. november avholdt i Akademiets hus. H.M. Kongen var til stede under seminaret, der visesentralbanksjef Jan Fredrik Qvigstad holdt foredrag.

Bilde
Visesentralbanksjef i Norges Bank, Jan. F. Qvigstad holder foredrag. Foto/Copyright: Norges Bank
Visesentralbanksjef i Norges Bank, Jan. F. Qvigstad holder foredrag. Foto/Copyright: Norges Bank

Foredrag og innlegg:

Foredrag ved visesentralbanksjef Jan. F. Qvigstad, Norges Bank

Innlegg ved professor Inge Lorange Backer, Institutt for offentlig rett, Universitet i Oslo

Innlegg ved forskningsleder Bernt Aardal, Institutt for samfunnsforskning

Innlegg ved professor Andreas Føllesdal, Norsk senter for menneskerettigheter, Universitet i Oslo

Foredraget til Jan Fredrik Qvigstad kan leses i sin helhet på Norges Bank sine nettsider