Var middelalderens pester og moderne pest samme sykdom?

Legenes Hus, Kalfarveien 37, Bergen
Generell informasjon

Møtene holdes i Akademiets hus, Drammensveien 78 hvis ikke annet er spesifisert. Møtene begynner presis klokken 18.00.
Seniortreffene er et lukket arrangement og begynner klokken 12.00 hvis ikke annet er spesifisert.

Foredragsholder: Professor Lars Walløe, Universitetet i Oslo

Før foredraget holder professor Kari Gaarder Losnedahl minnetale over Berit Erbe.