VISTA-dagen 2009

Les mer om VISTA-dagen:

Den tradisjonelle VISTA-dagen blir avholdt 23. november i Akademiets hus. Temaet i år er PGP (Physics of Geological Processes) - En tverrfaglig SFF ved UiO.

Temaet for årets VISTA-dag er ”PGP (Physics of Geological Processes) – En tverrfaglig SFF ved UiO”. 

  • Påmelding til vista@dnva.no innen 16. november. Gi også beskjed om du ønsker å delta på lunsj og middag.

Om VISTA: 

VISTA er StatoilHydros grunnforskningsprogram og gjennomføres i samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi. Vi finansierer til enhver tid ca. 30 prosjekter innen områdene miljø, økt oljeutvinning, leting, olje- og gassforedling og bioteknologi.

PROGRAM:

Foredrag: 

Statssekretær Kyrre Lekve:
 Universitetenes samfunnsoppdrag og SFF'enes rolle 

Ole Petter Ottersen (Rektor UiO):
Tverrfaglighet, internasjonalisering og globale utfordringer

Sigmund Grønmo (Rektor UiB) :
 UiB og SFF'ene

Per Morten Schiefloe (NTNU):
 "Nyttig forskning": organisering, samarbeid og kvalitetssikring

Bjørn Jamtveit:
 Om energi og miljørelevansen av PGP forskning

Amos Nur (Stanford University):
 Oil peak vs oil panic: Revisiting M.K. Hubbert

Øyvind Hammer (PGP-UiO):
 Livets utvikling og koblingen til hydrokarbonreservoarer, klimaendringer og 
 geologiske prosesser


Sverre Planke & Henrik Svensen (PGP-UiO):
 'Vulkanisme i sedimentære bassenger': Fra et industrifinansiert 
 tverrfaglig pilotprosjekt til en betydningsfull forskningsgruppe ved et SFF

Anders Malthe Sørenssen (PGP-UiO):
 Fra tverrfaglig, petroleumsrelevant forskning på oppsprekningsprosesser til  CO2- lagringsprosjekt

Dani Schmid (PGP-UiO):
 Computersimulering av prosesser i bassenger og reservoarer 
 
Svenn Utengen (StatoilHydro):
 Strategisk samarbeid om grunnforskning og kompetansebygging