VISTA-DAGEN 2009

VISTA-dagen vel gjennomført

FOREDRAG

Statssekretær Kyrre Lekve:
 Universitetenes samfunnsoppdrag og SFF'enes rolle 

Ole Petter Ottersen (Rektor UiO):
Tverrfaglighet, internasjonalisering og globale utfordringer

Sigmund Grønmo (Rektor UiB) :
 UiB og SFF'ene

Per Morten Schiefloe (NTNU):
 "Nyttig forskning": organisering, samarbeid og kvalitetssikring

Bjørn Jamtveit:
 Om energi og miljørelevansen av PGP forskning

Amos Nur (Stanford University):
 Oil peak vs oil panic: Revisiting M.K. Hubbert

Øyvind Hammer (PGP-UiO):
 Livets utvikling og koblingen til hydrokarbonreservoarer, klimaendringer og
 geologiske prosesser

Sverre Planke & Henrik Svensen (PGP-UiO):
 'Vulkanisme i sedimentære bassenger': Fra et industrifinansiert
 tverrfaglig pilotprosjekt til en betydningsfull forskningsgruppe ved et SFF

Anders Malthe Sørenssen (PGP-UiO):
 Fra tverrfaglig, petroleumsrelevant forskning på oppsprekningsprosesser til  CO2- lagringsprosjekt

Dani Schmid (PGP-UiO):
 Computersimulering av prosesser i bassenger og reservoarer 
 
Svenn Utengen (StatoilHydro):
 Strategisk samarbeid om grunnforskning og kompetansebygging

Den tradisjonelle VISTA-dagen ble 23. november avholdt i Akademiets hus. Temaet i år var PGP (Physics of Geological Processes) - En tverrfaglig SFF ved UiO. Dagen  forløp med  interessante foredrag og ikke minst gode diskusjoner og et engasjert publikum.

Årets VISTA-møte presenterte et av UiOs sentre for fremragende forskning (SFF): 'Physics of Geological Processes' (PGP).

Den første delen av årets VISTA-møte tok for seg forskningspolitiske og organisatoriske aspekter av SFF-ordningen med inlegg av bl.a. statssekretær i Kunnskapsdepartementet Kyrre Lekve og rektorene ved UiO og UiB.

Bilde
Foto: Eirik Furu Baardsen
Foto: Eirik Furu Baardsen

Andre del av seminaret startet med et invitert foredrag om 'Peak Oil' av Amos Nur fra Stanford Universitetet, og fortsatte med fire foredrag rundt energi og klimarelevant forskning ved PGP. Det hele ble avrundet av Svenn Utengen fra Statoil og VISTA-styret.

Begge sesjoner engasjere publikum, som selv bidro med en rekke spørsmål og kommentarer, bl.a. med et engasjert innlegg fra tidligere Statoil direktør Arve Johnsen.

Bilde

VISTA er StatoilHydros grunnforskningsprogram og gjennomføres i samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi. VISTA finansierer til enhver tid ca. 30 prosjekter innen områdene miljø, økt oljeutvinning, leting, olje- og gassforedling og bioteknologi.