Vitenskapelig obskurantisme

Generell informasjon

Møtene holdes i Akademiets hus, Drammensveien 78 hvis ikke annet er spesifisert. Møtene begynner presis klokken 18.00.
Seniortreffene er et lukket arrangement og begynner klokken 12.00 hvis ikke annet er spesifisert.

Foredragsholder: Professor Jon Elster, Columbia University

Før foredraget holder Morten Harboe minnetale over Kåre Berg.