Akademiet har valgt ny ledelse

Øivind Andersen blir ny generalsekretær i Det Norske Videnskaps-Akademi. Han tiltrer 1. januar 2010 og er valgt for fire år. Nils Christian Stenseth blir preses og Øyvind Østerud visepreses i 2010. Ny i styret er Ingvild Sælid Gilhus som overtar etter Gunnhild O. Hagestad som sekretær i den historisk-filosofiske klassen. De øvrige styremedlemmene var ikke på valg eller ble gjenvalgt på fellesmøtet i Akademiet 3. desember.

Bilde
Øivind Andersen er valgt til ny generalsekretær i Det Norske Videnskaps-Akademi, (Foto: Knut Falch/Scanpix)
Øivind Andersen er valgt til ny generalsekretær i Det Norske Videnskaps-Akademi, (Foto: Knut Falch/Scanpix)

Akademiets nye generalsekretær Øivind Andersen er professor i klassisk filologi ved Institutt for filosofi-, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved UiO. I 2009/2010 leder han også en internasjonal forskergruppe ved Centre for Advanced Study der temaet er "Ethics in Antiquity: The Quest for the Good Life".

Øivind Andersen ble valgt inn i Det Norske Videnskaps-Akademi i 1987. Han har hatt en rekke tillitsverv i Akademiet. I perioden 2002 - 2008 satt han i Akademiets styre der han blant annet var formann i klassestyret for den historisk-filosofiske klassen. Øivind Andersen har også vært medlem i komiteen som har revidert Akademiets statutter og ledet Akademiets internasjonalieringskomité. Da Akademiet i 2007 markerte sitt 150-årsjubileum gav Øivind Andersen viktige bidrag både som medlem av jubileumskomiteen og hovedansvarlig for det internasjonale symposiet "Retorikk og vitenskap".

Øivind Andersen har også bred internasjonal erfaring. Han var instituttstyrer ved Det norske institutt i Athen fra 1989 til 1993. I 2001 var han delegat til Union Académique Internationale og i 2009 ble han valgt inn i UAIs styre.

Øivind Andersen har dessuten hatt flere utenlandske forskningsopphold, blant annet ved St. John's College, Oxford, ved University of North Carolina og ved universitetene i Heidelberg og München.

 

Bilde
Fra venstre: Øivind Andersen, Nils Christian Stenseth og Øyvind Østerud. Foto: Eirik Baardsen
Fra venstre: Øivind Andersen, Nils Christian Stenseth og Øyvind Østerud. Foto: Eirik Baardsen