Komponistjubileer - tilbakeskuende eller fremtids-rettet?Jubileene i 2009 i et musikkhistorisk perspektiv

Generell informasjon

Møtene holdes i Akademiets hus, Drammensveien 78 hvis ikke annet er spesifisert. Møtene begynner presis klokken 18.00.
Seniortreffene er et lukket arrangement og begynner klokken 12.00 hvis ikke annet er spesifisert.

Foredragsholder: Professor Arvid O. Vollsnes, Universitetet i Oslo