Ny forskning i fokus for Øivind Andersen

– Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven som generalsekretær i Det Norske Videnskaps-Akademi, sier Øivind Andersen. Han er professor i klassisk filologi (gresk og latin) og overtar etter Reidun Sirevåg som er professor i molekylærbiologi. Å videreutvikle Akademiets rolle som møteplass mellom ulike vitenskapelige disipliner, ser Øivind Andersen på som en viktig oppgave. Videre ønsker han å bruke de åpne akademimøtene til å presentere ny forskning og bidra til at Akademiet fortsatt skal være en viktig samfunnsaktør.

Bilde
– Det er lett å identifisere seg med Akademiets oppgaver og jeg er glad for å få være med på å virkeliggjøre Akademiets formål, sier Øivind Andersen. (Foto: Eirik Furu Baardsen)
– Det er lett å identifisere seg med Akademiets oppgaver og jeg er glad for å få være med på å virkeliggjøre Akademiets formål, sier Øivind Andersen. (Foto: Eirik Furu Baardsen)

Øivind Andersen (65) er valgt for en fireårsperiode og overtar formelt som generalsekretær 1. januar 2010. Med seg i presidiet får han neste år preses Nils Christian Stenseth og visepreses Øyvind Østerud.

Øivind Andersen ble valgt inn som medlem i Det Norske Videnskaps-Akademi i 1987. Han har hatt en rekke tillitsverv i Akademiet. I perioden 2002 – 2008 satt han i styret og var også formann i klassestyret for den historisk-filosofiske klassen. Han var dessuten med i komiteen som har revidert Akademiets statutter. 

– Jeg overtar en organisasjon i god stand og med et høyt aktivitetsnivå, understreker Øivind Andersen.  – Med Abelprisen og Kavliprisen har vi fått nye og store oppgaver som samtidig har gjort Akademiet mer synlig, både nasjonalt og ikke minst internasjonalt. At Akademiet har blitt en stadig viktigere aktør og medspiller på den forskningspolitiske arena, gleder meg.

Internasjonalt samarbeid
Øivind Andersen, som ledet Akademiets internasjonaliseringskomité, er opptatt av å følge opp de internasjonale forpliktelsene som følger med medlemskap i store forskningsorganisasjoner som European Science Foundation og International Council for Science. Selv har Andersen i flere år vært Akademiets delegat til Union Académique Internationale, der han også sitter i styret.

Samtidig understreker Andersen betydningen av de mange bilaterale samarbeidsavtalene Akademiet har inngått.  Når det gjelder samarbeid med andre akademier, mener Øivind Andersen at vi vil ha mest nytte av å samarbeide med dem som vi lettest kan sammenligne oss med. Han trekker fram samarbeidet med Royal Society of Edinburgh som et godt eksempel.

Øivind Andersen mener vi også kan bli flinkere til å synliggjøre de mange internasjonale symposiene som holdes i Akademiets lokaler.

Akademisk bredde
Den påtroppende generalsekretæren vil gjerne gjøre seg til talsmann for et akademi som favner alle vitenskapsgrener og der dette gjenspeiles i aktivitetene. – At vi nå har fått på plass Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag som et årlig arrangement og et tilhørende internasjonalt symposium annethvert år, er med på å bygge opp under Akademiets tverrfaglige profil, poengterer Andersen.

Øivind Andersen er selv professor i klassisk filologi ved Institutt for filosofi-, idé- og kunsthistorie ved Universitetet i Oslo. I 2009/2010 deltar han også i en internasjonal forskergruppe ved Senter for grunnforskning der temaet er ”Ethics in Antiquity: The Quest for the Good Life”.

Jeg har ikke tenkt å slutte å være forsker og fagperson, forsikrer Øivind Andersen. Tyngdepunktet i hans egen forskning er Homer og det greske epos. Andersen er også en kjent formidler av antikk litteratur og kultur i norsk offentlighet. Boken ”I retorikkens hage” som kom ut i 1995, er nå kommet i sitt 6. opplag. Den er også oversatt til tysk.

Det Norske Videnskaps-Akademi får altså en generalsekretær som er bevandret i talekunsten. Men det er ikke slik at de som beskjeftiger seg med retorikkens teori og historie nødvendigvis også er store talere, sier Øivind Andersen - få nå endelig med det.