Nansenbelønningen for 2010

Vinnerne av Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen realfag og medisin og innen samfunnsfag og humaniora, samt Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere  er offentliggjort.

Realfag og Medisin
Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen realfag og medisin går i 2010 til professor Bjørn Jamtveit for hans originale bidrag til forståelse av geologiske prosesser.
 

Bilde
Bjørn Jamtveit. Foto: Eirik F. Baardsen
Bjørn Jamtveit mottar Nansenbelønningen av professor Gunnar Nicolaysen. Foto: Eirik F. Baardsen

Bjørn Jamtveit er professor i geologi, og senterleder for Physics of Geological Processes (PGP), et senter for fremragende forskning ved Det Matematisk Naturvitenskapelige Fakultet ved Universitetet i Oslo.  

Bilde

Humaniora og samfunnsfag
Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsfag går i 2010 til Peter Svenonius for hans originale bidrag innen teoretisk språkvitenskap.

Peter Svenonius er professor ved CASTL - Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics, et senter for fremragende forskning ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning ved Universitetet i Tromsø.

Bilde
Peter Svenonius. Foto: Eirik F. Baardsen
Peter Svenonius. Foto: Eirik F. Baardsen 

 

 

 

 

Bilde

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere går i 2010 til Hans Kristian K. Eriksen
for hans fremragende forskningsresulater innen teoretisk astrofysikk.

Hans Kristian K. Eriksen er førsteamanuensis ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo.

Bilde
Hans Kristian K. Eriksen. Foto: Eirik F. Baardsen
Hans Kristian K. Eriksen. Foto: Eirik F. Baardsen

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen realfag og medisin og innen samfunnsfag og humaniora er på 150 000 norske kroner hver. Prisvinnerne får også en medalje og et diplom. Belønningen kan tildeles norske forskere, eller forskere fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå. Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere er på 50 000 norske kroner og deles ut sammen med et diplom. Denne belønningen kan tildeles norske forskere eller forskere fast bosatt i Norge, som ennå ikke har fylt 35 år.

Prisene deles ut av Nansenfondet og de dermed forbundne fond, og overrekkelsen skjer på Det Norske Videnskaps-Akademis Årsmøte mandag 3. mai 2010. Det er styreleder i Nansenfondet og de dermed forbundne fond, professor Gunnar Nicolaysen, (Universitetet i Oslo), som deler ut prisene