Akademimøte, Bjørnsonkveld

Å dikte en nasjon og et samfunn: Bjørnstjerne Bjørnsons forfatterskap

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Det Norske Videnskaps-Akademi inviterer til Bjørnsonkveld torsdag 14. oktober kl 18.00. Under hovedtittel "Å dikte en nasjon og et samfunn: Bjørnstjerne Bjørnsons forfatterskap" blir det holdt to foredrag. Ph.d. Arnfinn Åslund skal snakke om dikterrollen, mens professor Fredrik Engelstad skal ta for seg vitenskap som inspirasjon til diktning. Skuespiller Ruth Tellefsen leser fra Bjørnsons tekster. Møtet er åpent for alle interesserte.

PROGRAM: 

  • Før kveldens foredrag holder professor Kolbjørn Hagen minnetale over Marit Trætteberg. 
  • Professor Inger Moen holder minnetale over Stig Johansson.
    Foredragsholdere:
  • Ph.d. Arnfinn Åslund, Universitetet i Oslo: Dikterrollen
  • Professor Fredrik Engelstad, Universitetet i Oslo: Vitenskap som inspirasjon til diktnin
  • Ruth Tellefsen leser Bjørnstjerne Bjørnson.

 

Fellesmøte i regi av Den historisk-filosofiske klasse. Møtet ledes av professor Eivind Smith.