Abelkonferanse til ære for John Tate

Det Norske Videnskaps-Akademi har inngått en samarbeidsavtale med Institute of Mathematics and its Applications (IMA) ved University of Minnesota i Minneapolis om å arrangere en årlig Abelkonferanse som skal fokusere på prisvinnernes matematiske arbeider. Den første konferansen, som vil finne sted 3. - 5. januar 2011, holdes til ære for årets Abelprisvinner John Tate.

Konferansetemaene vil også i fortsettelsen dreie seg om områder innen matematikken der Abelprisvinnerne har vært sentrale. I den grad det vil være aktuelt, skal konferansen også ta for seg anvendelser av matematikken. Fra Norge deltar professor Geir Ellingsrud, UiO, i arrangementskomiteen.

Bilde
Abelprisvinner John Tate og Akademiets generalsekretær Øivind Andersen. Foto: Eirik Furu Baardsen
Abelprisvinner John Tate og Akademiets generalsekretær Øivind Andersen. Foto: Eirik Furu Baardsen

Samarbeidsavtalen, som ble undertegnet i august/september 2010 av direktør Fadil Santosa ved IMA og Akademiets generalsekretær Øivind Andersen, har en varighet på fem år. I løpet av denne perioden skal det minst arrangeres fem Abelkonferanser. Men tar sikte på rundt 40 deltakere hver gang.

Målsettingen med Abelkonferansen er:

  • To disseminate important mathematical knowledge in the research areas impacted by the work of the Abel Prize recipient
  • To increase the visibility of the Abel Prize
  • To celebrate human achievement, and to raise the public awareness of the importance of mathematics
  • To promote Norwegian-US scientific collaboration
  • To promote University of Minnesota-Norway collaboration