Akademimøte i Bergen

To fortellinger, to kulturer. Otto av Freising og Snorre Sturlasson

Åpent
Sophienlund, Kalfarveien 37, Bergen

"To fortellinger, to kulturer. Otto av Freising og Snorre Sturlasson" - det er tittelen professor Sverre Bagge ved Universitetet i Bergen har som tittel på sitt foredrag på Akademiets fellesmøte i Bergen torsdag 4. november kl 18.00. Møtet, som er åpent for alle interesserte, holdes i  Sophienlund, Kalfarveien 37. Akademiets preses, Nils Christian Stenseth leder møtet.

PROGRAM: 

Foredragsholder: Professor Sverre Bagge, Universitetet i Bergen.
Før foredraget holder prfessor Einar Thomassen minnetale over Alv Kragerud.

Møtet ledes av Akademiets preses Nils Christian Stenseth. 

Kort sammendrag:

Tidligere tiders historieskrivning gir ikke bare kunnskap om begivenhetene den forteller om, men også om kultur, tenkning og holdninger. Et stort og variert materiale av denne typen er bevart fra middelalderen, en materiale som bare i liten grad er blitt utnyttet i forskningen. Foredraget tar utgangspunkt i to episoder, henholdsvis fra Otto av Freisings (d. 1158) biografi over Fredrik Barbarossa og Snorre Sturlassons (1179 - 1241) verk om de norske kongene. Ved hjelp av dem skal jeg diskutere litterære idealer, virkelighetsoppfatning og bruk av den norrøne og latinske kulturen i middelalderen.