Åpent seminar

Kveldsseminar om rettssikkerhet

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78
Foredragsholdere:

Speakers:

 

Nils Chr. Stenseth, President of The Norwegian Academy of Science and Letters, is Professor of Ecology and Evolution and the Chair of the Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) at the University of Oslo. Stenseth's primary field of research is ecological and evolutionary dynamics and the dynamic interaction between fast and slow changes. He has published extensively on these topics and is well cited. He is a member of several learned societies including the French Academy of Science and the European Academy.

 

Keith Findley is Clinical Professor Law, Law School, University of Wisconsin, USA. Findley's primary areas of expertise are in criminal defense work and appellate advocacy. He has litigated hundreds of post-conviction and appellate cases, at all levels of state and federal courts, including the US Supreme Court. He regularly teaches courses on appellate advocacy and wrongful convictions. He is the President of The Innocence Network (2009-present)which has international affiliation of 61 innocence projects from the US, UK, Canada, New Zealand, and Australia). He serves on the Board of Directors, Innocence Network (2005-present).

 

Ole Krarup is a former Professor of Law at the University of Copenhagen, Denmark. He is well known for his critical analyzes of psycho-social mechanisms underlying miscarriage of justice. From 1994 through 2006 he served as a Member of the European Parliament representing the party "Folkebevægelsen mod EU" (People's Movement against the EU). He has also been a Member of the Bureau of the European United Left - Nordic Green Left, and served in the European Parliament's Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs and in its Committee on Budgetary Control. Krarup was also a deputy member of the Committee on Constitutional Affairs and a member of the Delegation for relations with South Africa.

Mandag 8. november fra kl 18.00 - 20.00 inviterer Det Norske Videnskaps-Akademi til et åpent møte om rettssikkerhet. Nils Christian Stenseth åpner seminaret med å snakke om vitenskapelige bevis og usikkerhet. Erfaring og forskning fra flere land har avdekket at domstoler i straffesaker ikke anvender etablerte metoder innenfor naturvitenskap og medisin når de skal vurdere tekniske bevis. Det kan for eksempel trekkes slutninger om at tiltalte er skyldig selv om de tekniske bevis er like forenlige med at tiltalte er uskyldig. Seminaret har engelsk som arbeidsspråk. 

Om tema: 

Erfaring og forskning fra flere land har avdekket at domstoler i straffesaker ikke anvender etablerte metoder innenfor naturvitenskap og medisin når de skal vurdere tekniske bevis. Det kan for eksempel trekkes slutninger om at tiltalte er skyldig selv om de tekniske bevis er like forenlige med at tiltalte er uskyldig.

Sannsynligheten for tilfeldige funn neglisjeres, og overfladisk likhet blir tolket som identitet. Jusstudiets manglende undervisning i vitenskapsteori kan være en forklaring på slik svikt i bevisvurderingen. Det tragiske er at feiltolkning av tekniske bevis kan føre til justismord. Mange av justismordene gjelder drap og seksuelle overgrep mot mindreårige. De som feilaktig anklages, er ofte voksne med lav status i samfunnet.

Justismord-saker som skyldes feiltolkning av tekniske bevis, er svært vanskelige å få gjenopptatt uten at det melder seg en alternativ drapsmann. Dette har vi eksempel på i nær fortid her i Norge. Selv rettslige overprøvingsorgan slik som vår Gjenopptakelseskommisjonen, kan begå elementære feil ved tolkning av bevis.

I dette seminaret arrangert av Gruppe 7 (Medisinske fag), ønsker Vitenskapsakademiet å sette søkelyset på denne svært alvorlige mangelen ved strafferettssystemet. De tre foredragsholderne er fra henholdsvis Norge, Danmark og USA; de er blant de fremste i verden når det gjelder bevisvurdering, og det finnes neppe noen som bedre kan forklare denne skremmende svakheten i vår rettssikkerhet.

Seminaret foregår på engelsk. 

 

Program for møtet (foredragene holdes på engelsk)

 

Seminar in The Norwegian Academy for Science and Letters organized by Section 7 (Medical Disciplines), November 8, 2010, 6:00 PM-8:30 PM

Retssikkerhet: bevisvurdering i straffesaker Justice of law: evaluation of evidence in criminal proceedings

  • 6:00 PM-6:15 PM. Nils Chr. Stenseth: Introduction: - scientific evidence and uncertainty
  • 6:15 PM-7:00 PM. Ole Krarup: Miscarriage of justice - psycho-sociological mechanisms.
  • 7:00 PM-7:15 PM. Discussion.
  • 7:15 PM-8:00 PM. Keith Findley: What DNA can teach the traditional forensic sciences - experience from the Innocence Project.
  • 8:00 PM-8:15 PM. Discussion.
  • 8.15 PM-8:30 PM. General discussion and concluding remarks.