"Om å fatte gode beslutninger"

Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Innlegg: Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad, Norges Bank (bilde)
Kommentarinnlegg: Professor Aanund Hylland, Universitetet i Oslo
Kommentarinnlegg: Politidirektør Ingelin Killengreen, Politidirektoratet

Deltakelse bare etter invitasjon.

Bildet av Jan F. Qvigstad er tatt av Nancy Bundt/Norges Bank