Somatiske og psykiske lidelser hos internasjonalt kjente politikere

Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Foredragsholder: Professor Einar Kringlen, Universitetet i Oslo

Møtet er åpent for alle interesserte.

Møtet ledes av Preses Nils Christian Stenseth.