Klimaseminar

Tenke langt og handle rett. Svikter standard økonomisk tenkemåte i klimapolitikken?

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammenveien 78

Hva er rett å gjøre, ut fra det vi nå vet om konsekvensene av utslipp av klimagasser? Økonomene sier de vet råd. Bør vi lytte til dem? Olav Gjelsvik, professor i filosofi, UiO, innleder til debatt om økonomi og klimapolitikk på Det Norske Videnskaps-Akademi onsdag 10. november kl 18.00 - 20.00. Kommentar ved Erling Eide, professor i rettsøkonomi, UiO. Møtet arrangeres av Akademiets klimautvalg som ledes av Nils Roll-Hansen. 

Om klimaseminarene:

Dette er det andre møtet i høst som Akademiets klimautvalg arrangerer. Det tredje og siste møtet vil finne sted onsdag 17. november. Temaet er da "Utviklingen av norsk klimapolitikk, Hvorfor går det så sent?" Innledning ved Jørgen Randers, professor i klimastrategi ved Handelshøyskolen BI.

Dette seminaret: 

Hvordan bør vi vurdere forholdet mellom nåtid og framtid i en slik vurdering? Høy nedskriving av framtidig verdi (høy diskonteringsrate) vil medføre at det framstår som fornuftig at vi nøyer oss med små klimatiltak, en mindre eller liten nedskriving av framtidig verdi (en lav diskonteringsrate) vil medføre at det er fornuftig å gå inn for langt mer omfattende klimatiltak i dag. Hva er så riktig diskontering - ene og alene ut fra ut fra avstand i tid? Hva slags diskonteringsrate bør vi legge oss på?

Meningene er delte, også blant økonomer, men det er en hovedtrend innen økonomisk vitenskap: De økonomene som ytrer seg og har innflytelse går gjerne inn for en relativt høy diskonteringsrate. Dette innlegget vil argumentere for at dette er normativt galt, og at vi bør vektlegge hensyn til framtidige generasjoner langt mer enn dagens politikk gjør.

Olav Gjelsvik har skrevet en artikkel "Tenke langt og handle rett" i Nytt Norsk Tidsskrift (nr. 1-2, 2010, s. 22-30) som behandler dette temaet utførlig.