Klimaseminar

Utviklingen av norsk klimapolitikk. Hvorfor går det så sent?

Åpent

Jørgen Randers, professor i klimastrategi ved Handelshøyskolen BI, innleder til debatt om norsk klimapolitikk på Det Norske Videnskaps-Akademi onsdag 17. november kl 18.00. Han har satt som tittel på sitt foredrag: "Utviklingen av norsk klimapolitkk. Hvorfor går det så sent?" Steffen Kallbekken, forsker ved CICERO, kommenterer foredraget. Møtet er åpent for alle interesserte. (Illustrasjon: Handelsskolen BI)

Innledning ved Jørgen Randers, professor i klimastrategi ved Handelshøyskolen BI. Kommentar ved Steffen Kallbekken, forsker ved CICERO.

 

Sammendrag:

Professor Jørgen Randers tar i sitt foredrag utgangspunkt i at klimaproblemet er reelt, overhengende og menneskeskapt. Han påpeker at løsningen er en dramatisk, teknisk mulig og ikke umulig dyr reduksjon av utslippene av klimagasser fra menneskelig aktivitet.

Men på tross av at utslippsreduksjonene allerede burde vært i full sving, for å begrense kostnadene ved overgangen til et lavutslippssamfunn, skjer det overraskende lite. Randers drøfter de ulike grunnene til dette, og hva som kan gjøres. Hans hovedkonklusjon er at verden trenger ledere som klarer å gjøre klima- og energipolitikken tilstrekkelig attraktiv for velgerne til at de i sin tur gir politisk støtte for de nødvendige tiltak.

Åpent seminar:

Klimaseminarene blir som vanlig holdt i Vitenskapsakademiets lokaler, Drammensveien 78, klokken 18.00 - 20.00 og er åpne for alle interesserte.

Akademiets klimautvalg ledes av professor Nils Roll Hansen