VISTAs 25-årsjubileum

Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

VISTA-jubileet markeres med et seminar som både trekker linjene tilbake til starten i 1985 og ser på utfordringene de nærmeste 20 årene. Statsråd Tora Aasland og Statoils forskningsdirektør Tor Ulleberg vil snakke om forskning og utvikling.

Deltakelse etter invitasjon.

VISTA er et grunnforskningsprogram finansiert av Statoil som gjennomføres i samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi. Gjennom VISTA-programmet gjennomføres til enhver tid rundt 25 prosjekter innen områdene leting, økt oljeutvinning, olje- og gassprosessering, miljø og bioteknologi.