Følelser og fornuft. Om journalistiske nyorienteringer

Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Foredragsholder: Professor Martin Eide, Universitetet i Bergen. Kommentarer ved Per Edgar Kokkvold, Norsk Presseforbund, og Gunn Enli, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO.

Før foredraget holde professor Arnoldus Schytte Blix minnetale over Karl Erik Zachariassen.

Møtet er åpent for alle interesserte. Møtet ledes av Preses Nils Christian Stenseth.