Godt nytt forskningsår!

DNVA har hatt et aktivt år i 2010. Abel- og Kavliprisene har vært sentrale, og Akademiet har markert seg med en rekke møter og innspill om forskningens rolle. Vista-samarbeidet med Statoil rundet 25 år i året som gikk. Akademiets ledelse har talt den uavhengige grunnforskningens sak, med gjennomslag i den bredere forskningsdebatten. Den internasjonale virksomheten spiller også en stadig økende rolle i DNVAs arbeid.

2011 er et år med store jubileer. I 2011 er det 200 år siden Universitetet i Oslo ble vedtatt opprettet som Universitas Regia Fredericiana -- Det Kongelige Fredriks Universitet. Det er tette og gode forbindelser mellom Akademiet og universitetene, ikke minst med landets eldste og største universitet. Det er også 150 år siden Fridtjof Nansen ble født. Nansen spilte en sentral rolle både i Akademiet og ved universitetet. Den tradisjonelle minneforelseningen på fødselsdagen 10. oktober, i samarbeid med Framkomiteen, vil i år bli holdt i Universitetets Aula, gjenåpnet til universitetsjubileet etter restaurering. Denne dagen er det et større Nansen-arrrangement i Universitetets lokaler i sentrum. DNVA og Framkomiteen vil også legge fram en bok med et utvalg av minnetalene gjenom 50 år, redigert og innledet av professor Geir Hestmark.

Tidligere på året, omkring datoen for Nansens doktordisputas 28. april, arrangerer DNVA et internasjonalt symposium med vekt på Nansens egne store forskningsområder -- nevrovitenskap og oceanografi. Polarforskning blir også markert i andre arrangementer; midt i desember er det 100 år siden Roald Amundsens ekspedisjon nådde Sydpolen.

Midt i juni er det så 100 år siden DNVA overtok det praktfulle huset på Drammensveien. Her blir det taler, musikk og festivitas den 15. juni.

Det er ikke Kavliprisår i 2011, men Abelprisen er årlig. Den internasjonale komiteen er i gang med arbeidet under ny leder professor Ragni Piene. Professor Helge Holden er ny leder av Abelstyret. Prisseremonien og tilknyttede arrangementer finner sted i annen halvdel av mai.

Midt i mars kommer den årlige Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag, denne gang over et språkteoretisk emne. I slutten av oktober kommer det internasjonale Akademisymposiet -- også forankret i HF-klassen - med perspektiver på religion. Symposiet ble først arrangert i 2009 og deretter hvert annet år. Forelesningen og symposiet skal balansere DNVAs virksomhet i forhold til arbeidet med de store naturvitenskapelige prisene.

Store forskningsdebatter vil gå videre inn i året som kommer. Norges Forskningsråd skal evalueres. Dette aktualiserer problemene rundt forskningsfinansiering og fordelingsnøkkelen mellom programforskning og mer ubundede midler. Spørsmålet om forskningens uavhengighet er nylig satt på spissen gjennom avsløring av oppdragsgivere som griper inn og tilpasser forskningskonklusjoner til det politisk ønskelige. Det er viktig for DNVA som vitenskapelig organisasjon å engasjere seg i slike spørsmål.

I året som gikk var det også en viktig debatt om vitenskapelighet og forholdet mellom biologi og samfunnsfag, med stormkast rundt NRKs programserie "Hjernevask". DNVA følger opp denne debatten med en heldagskonferanse i samarbeid med Seminaret i vitenskapsteori ved UiO. Denne konferansen finner sted i mars.

Dette er noen av høydepunktene i et år med en rekke spennende møter og konferanser. Jeg ser fram til et aktivt år i samarbeid med presidium, styre, kontorstab, medlemmer og andre bidragsytere.

Øyvind Østerud
     Preses