Akademiforelesingen i humaniora og samfunnsfag

Årets forelesning i humaniora og samfunnsfag ble holdt tirsdag 15. mars av professor og tidligere elev av Noam Chomsky, Barbara H. Partee.

Barbara Hall Partee er professor i lingvistikk og filosofi ved University of Massachusetts-Amherst. Hun er en av grunnleggerne av contemporary formal semantics.

Bilde
Barbara H. Partee. Foto: Eirik Furu Baardsen
Barbara H. Partee. Foto: Eirik Furu Baardsen

Emnet for akademiforelesinga i år var semantikk, læren om språklig innhold og tolkning. "Semantikk" kan ha ulik betydning i ulike fag, som psykologi, jus, informatikk, leksikografi, logikk, filosofi, eller lingvistikk.  I  forelesingen presentere professor Barbara H. Partee  noen av de nye tankene og ideene som har formet semantikken siden 1960-tallet.

Etter foredraget ble det tid til en diskusjon hvor flere deltok i det som ble en særdeles interessant og hyggelig kveld i Det Norske Videnskaps-Akademis vakre hus.

 

Bilde
Nils Chr. Stenseth, Jan Terje Faarlund, Tora Aasland, Barbara H. Partee, Øyvind Østerud og Øivind Andersen etter foredraget. Foto: Eirik Furu Baardsen
Nils Chr. Stenseth, Jan Terje Faarlund, Tora Aasland, Barbara H. Partee, Øyvind Østerud og Øivind Andersen etter foredraget. Foto: Eirik Furu Baardsen