Akademiets Årsmøte 2011

For inviterte
Det Norske Videnskaps-Akademi

 

Det blir to foredrag på Akademiets årsmøte. Direktør Geir Lundestad, Det Norske Nobelinstitutt, har satt som tittel på sitt foredrag: Kan Nobelprisen bringe fred i verden? 
Professor Inger Nordal, Universitet i Oslo, skal i sitt foredrag snakke om Kristine Bonnevie.  

Videre skal preses Øyvind Østerud snakke om utfordringer i vitenskapsåret. De blir utdeling av diplomer til de nye medlemmene. Fridtjof Nansens belønning for framragende forskning deles også ut på årsmøtet. Det samme gjelder Det Norske Videnskaps-Akademis lærerpris.

Lukket møte.