Akademiets lærerpris til Atle Oanes

Atle Oanes, lektor ved Vågsbygd videregående skole i Vest-Agder, er tildelt Det Norske Videnskaps-Akademis lærerpris for 2011. Atle Oanes (nr. 2 fra venstre) har hovedfag i historie, grunnfag i sammenliknende politikk, norsk og engelsk. Prisen er på 50.000 kroner og et diplom ble overrakt av professor Inger Moen på Akademiets årsmøte 3. mai. Prisen som er etablert til minne om Bertha og Daniel Føllesdal, ble første gang delt ut i 2009.

Bilde
Atle Oanes, nr 2 fra venstre, er tildelt Akademiets lærerpris for 2011. Her er han sammem lærerprisens styre som har bestått av Frøydis Hertzberg, Inger Moen (leder) og Lars Walløe.  Foto: Eirik Furu Baardsen
Atle Oanes, nr 2 fra venstre, er tildelt Akademiets lærerpris for 2011. Her er han sammem lærerprisens styre som har bestått av Frøydis Hertzberg, Inger Moen (leder) og Lars Walløe. Foto: Eirik Furu Baardsen

Dyktig og engasjert

Atle Oanes beskrives som en dyktig lærer med et engasjement utenom det vanlige i sitt arbeid for elever og for skolen som helhet. Han har vært sentral i arbeidet for kvalitetssikring av undervisningen og stimulering av elevenes egeninnsats. 

Oanes er fagkontakt for historie/samfunnsfag. Hans avdeling har tatt på seg ansvaret med å være fagforum i Vest-Agder fylkeskommune. Et fagforum skal arrangere kurs og har ansvar for å holde lærerne oppdatert i de aktuelle fagene. Et tiltak som dette forumet har engasjert seg i, er Eilert Sundt-prisen. Det er et samarbeid mellom de videregående skolene og Universitetet i Agder. Hensikten er å få opp interessen for å studere samfunnsfag. Eilert Sundt-prisen er en pris som deles ut til et forskningsprosjekt gjennomført av elever på videregående skole. Prisen deles ut for første gang våren 2011, og mange elever er i sving med sine forskningsoppgaver. Oanes har vært med i samarbeidsutvalget som har arbeidet frem statutter og retningslinjer for denne prisen.

miniStortinget

Et annet eksempel på Oanes sitt engasjement er arrangementet miniStortinget. I mars i år er det sjette gang miniStortinget arrangeres ved Vågsbygd videregående skole. Atle Oanes var den som tok initiativet til og som har vært drivkraften bak arrangementet i alle seks årene. miniStortinget er et tredagers rollespill der om lag 200 elever fra Agder og Rogaland lærer om forholdet mellom lovgivende og utøvende atatsmakt og om Stortingets oppgaver og arbeidsmåter. Elevene skal gjennom tre hektiske dager være med på trontale, trontaledebatt, partigruppemøter, komitémøter, partilederdebatt på TV, plenumsdebatter og voteringer.

Politikk og menneskerettigheter

Atle Oanes underviser i programfaget Politikk og menneskerettigheter, og det er hans elever som utgjør miniStortingets regjering og presidentskap. Disse elevene forbereder miniStortingsdagene med å lage proposisjoner og representantforslag. De har også en faglig tur til Oslo og Stortinget i forkant av miniStortinget, der de blir vist rundt i det virkelige Stortinget og møter representanter fra de ulike partiene. Faglig samarbeidspartner for arbeidet med miniStortinget er Stortingets informasjonsseksjon, som også har representanter til stede som observatører på skolen under selve arrangementet. I år er det stortingspresident Dag Terje Andersen som skal foreta den høytidelige åpningen av miniStortinget.

Flere av Oanes' tidligere elever har begynt med studier av politikk og menneskerettigheter etter sine år på Vågsbygd videregående skole. En del har begynt på studier i statsvitenskap, andre har studert nord-sør-problematikken i ulike varianter av U-landsstudier.

Atle Oanes' utgangspunkt er at elevene skal gjøres til aktive og reflekterte samfunnsborgere. Han vil være en verdig mottager av lærerprisen.